Onze diensten

“Professionaliteit door Efficiency”

Administratieve dienstverlening

 • Verzorgen administratie
 • Tussentijdse rapportages
 • Opzetten, converteren en begeleiden automatisering administratie

Opstellen jaarrekening

 • Verzorgen jaarlijkse financiële verslaglegging
 • Deponering jaarrekening bij Kamer van Koophandel

Fiscale dienstverlening

Verzorgen fiscale aangiften:

 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Inkomstenbelasting

Salarisadministratie

 • Salarisspecificaties/loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Loonjournaalposten
 • Aangiften loonbelasting

Overige diensten

 • Verzorgen bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten
 • Verzorgen notulen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen
 • Begeleiden en afwikkelen liquidaties van vennootschappen